VUCA World คืออะไร สำคัญต่อการทำงานบริษัทญี่ปุ่นมากแค่ไหน

ในการทำงานบริษัทญี่ปุ่นนอกจากความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วง หากนำเอาหลักการทำงานต่าง ๆ ที่น่าสนใจเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมด้วยยิ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผลลัพธ์ให้ออกมาดีเยี่ยมขึ้นไปอีก หนึ่งในแนวคิดล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันต้องยกให้กับ “VUCA World” ซึ่งหลายคนอาจกำลังสงสัยว่า VUCA World คืออะไร แล้วสำคัญต่อการทำงานมากน้อยแค่ไหน มาค้นหาข้อมูลทั้งหมดกันได้เลย

ตอบข้อสงสัย VUCA World คืออะไร

VUCA World คือ การสร้างทักษะ แนวคิด รวมถึงพฤติกรรมใหม่ ๆ ให้พร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงหรือเหตุคุกคามในทุกด้านที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน จุดเริ่มต้นของ VUCA World เกิดขึ้นจาก The United States Army War College หรือ มหาวิทยาลัยทางการทหารอเมริกา เมื่อปี 2020 โดยมีแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์ 11 กันยายน ซึ่งจุดประสงค์สำคัญคือ ไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามเกิดขึ้นแบบปราศจากแผนรับมือ เนื่องจากท้ายสุดผลที่ตามมามันเกินจะรับมือไหว

หลักแนวคิดดังกล่าวจึงค่อย ๆ แผ่ขยายมากขึ้นไม่ใช่แค่เพื่อด้านการทหารหรือการปกครองเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้สำหรับการทำงาน ทำธุรกิจ ซึ่งคนที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นและองค์กรทุกประเภทเองก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นกัน

VUCA World ย่อมาจากอะไรบ้าง

ในอีกมุมหนึ่ง VUCA World คือ การย่อคำมาจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว ซึ่งมีความหมายที่สอดคล้องและน่าสนใจมาก

  • V – Volatility (ความผันผวน) การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดยเฉพาะกับโลกยุคปัจจุบันที่ทุกสิ่งผันผวนอย่างรวดเร็ว
  • U – Uncertainty (ความไม่แน่นอน) ทุกคนรู้ดีว่าอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน ไม่สามารถคาดเดาได้ แต่โดยทั่วไปแล้วมักเกิดจากความไม่รู้หรือไม่มีข้อมูลที่มากพอ
  • C – Complexity (ความซับซ้อน) ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมักมีความเชื่อมโยง เกี่ยวข้อง ต่อเนื่อง รวมถึงมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ซับซ้อนอยู่เสมอ บ่อยครั้งจึงมักเป็นเรื่องยากที่จะนำเอาสิ่งดังกล่าวมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
  • A – Ambiguity (ความคลุมเครือ) หลายสิ่งที่เกิดขึ้นยังขาดความชัดเจน หรืออาจหมายถึงความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่สามารถตีความหมายของเรื่องต่าง ๆ ได้ชัดเจน จึงไม่รู้ทิศทางที่จะดำเนินการต่ออย่างเหมาะสม

จะเห็นว่าทุกตัวอักษรของคำว่า VUCA World มักบ่งบอกถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้และส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหากไม่รู้จักวางแผนรับมือให้ดีพอ การทำงานบริษัทญี่ปุ่นเองก็เช่นกัน ทุกคนต้องรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และไม่มีทางรู้ว่าอาจเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนจึงเป็นเรื่องดีที่สุด

การนำเอาหลัก VUCA World มาปรับใช้กับการทำงานบริษัทญี่ปุ่น

  1. เพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ ให้กับตนเองเสมอ

การเพิ่มเติมทักษะใหม่ ๆ ให้กับตนเองจะช่วยรองรับความเสี่ยงต่อเรื่องไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ อย่าลืมว่าทุกการทำงานบริษัทญี่ปุ่นมักมีเรื่องเหล่านี้อยู่แล้ว หากคุณเรียนรู้สิ่งที่ยังไม่เคยทำมาก่อนย่อมนำเอาทักษะดังกล่าวมาปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลเสียและยังส่งผลเชิงบวกแทนอีกด้วย

  1. เรียนรู้และเข้าใจเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้น

โลกทุกวันนี้เดินหน้าไปอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีอันแสนทันสมัย นอกจากการเพิ่มเติมทักษะให้กับตนเองแล้ว หลักของ VUCA World คือ การหมั่นเข้าหาเทรนด์ กระแสใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ตกยุคจึงเป็นอีกความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นเก่าด้วยแล้ว หากคุณเข้าใจสิ่งที่พึ่งเกิดขึ้นก็สามารถทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่แบบไร้รอยต่อ

  1. การทำงานเป็นทีมคือหัวใจสำคัญ

แนวคิด VUCA World ไม่ใช่การทำงานเพียงคนเดียว แต่ยังหมายถึงต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจสูงสุดซึ่งตรงกับสไตล์การทำงานบริษัทญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก อย่าลืมว่าแต่ละปัญหา วิกฤต หรือข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่สามารถรับมือหรือแก้ไขด้วยตัวคนเดียวได้ การมีทีมเวิร์คอันแข็งแกร่ง บุคลากรในทีมมีทักษะ แนวคิด ความสามารถหลากหลาย จะเป็นผู้ช่วยสำคัญในการระดมความคิดเพื่อแก้ไขทุกปัญหาให้ดีที่สุด

  1. เลือกกระทำตามเหตุผล ข้อมูล มากกว่าความรู้สึก

อีกปัจจัยสำคัญมากเมื่อใช้หลัก VUCA World คือ ทุกสิ่งที่ตัดสินใจกระทำต้องมาจากชุดข้อมูล หรือเหตุผลที่น่าเชื่อถือมากกว่าการใช้ความรู้สึก เพราะโลกแห่งความเป็นจริงแค่อารมณ์ ความรู้สึกร่วมอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะทำผลลัพธ์ให้ออกมาดีที่สุด ดังนั้นถ้าคุณจะใช้หลัก VUCA World จึงต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมประสบการณ์ของตนเองให้มากพอด้วยเช่นกัน

  1. สื่อสารให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ต้องซับซ้อน

ในการทำงานทุกอย่างเรื่องของการสื่อสารคือสิ่งที่จะช่วยให้ทุกคนเกิดความเข้าใจและสามารถทำตามวัตถุประสงค์ให้ได้ผลลัพธ์ตามคาดหวัง ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องเน้นสื่อสารให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ต้องใช้ถ้อยคำหรือความยุ่งยากใด ๆ จนผู้อื่นอาจตีความหมายไปคนละทิศทางจนผลที่เกิดไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเอาไว้

  1. วางแผนสำรองเผื่อเอาไว้เสมอ

ท้ายที่สุดต้องวางแผนสำรองในทุกการทำงานเอาไว้เสมอไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม เพราะปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ มีโอกาสทำให้ระหว่างการทำงานอาจเกิดสิ่งไม่คาดคิดได้ตลอด หากมีแผน 2 แผน 3 ย่อมช่วยลดความเสี่ยงต่อผลเสียและยังเพิ่มผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจซึ่งอาจดีกว่าเป้าหมายเดิมด้วย

VUCA World คือ หลักแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นและกำลังถูกนำมาใช้สำหรับการทำงานบริษัทญี่ปุ่น ในอีกมุมหนึ่งคุณยังนำเอาหลัก VUCA World นี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย เพื่อให้ทุกสิ่งเกิดผลลัพธ์ที่ดีตรงตามความคาดหวังของตนเอง และไม่ส่งผลเสียตามมาภายหลัง

Other Articles