นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายนี้กำหนดวิธีการที่ QHR Recruitment Co. , Ltd (QHR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Quick Co. Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) รวบรวม ประมวลผล และปกป้องข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้กับทาง QHR เมื่อผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์และบริการของเรา

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในบริการของเราและการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ความเป็นส่วนตัวของคุณ(ผู้ใช้บริการ) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา และเราต้องการให้ผู้ใช้บริการรู้สึกสะดวกสบายในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการของเรา การปกป้องความเป็นส่วนตัวในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลถือเป็นข้อสำคัญที่เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษในกระบวนการทางธุรกิจของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์และในการโต้ตอบของคุณกับเราจะได้รับการประมวลผลตามบทบัญญัติทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้สำหรับประเทศไทย

QHR อาจอัปเดตนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่จำเป็น ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่า พึงพอใจกับการเปลี่ยนแปลง หรือการอัปเดต โดยนโยบายนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่: เมษายน 2564

QHR เป็นธุรกิจจัดหางานที่ให้บริการหางานให้กับลูกค้าและคนหางาน QHR ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้สามารถให้บริการเหล่านี้ได้, QHR จะทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมข้อมูล

ผู้ใช้บริการอาจให้รายละเอียดส่วนบุคคลกับ QHR โดยตรง เช่น ในใบสมัครงาน หรือแบบฟอร์มการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเรา หรือเราอาจรวบรวมจากแหล่งอื่น เช่น กระดานงานออนไลน์ QHR ต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการหางานและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามนโยบายนี้เท่านั้น

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์นี้
เมื่อผู้ใช้บริการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราจะจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐาน เช่น รายละเอียดของเบราว์เซอร์ และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และ/หรือคำค้นหาที่ใช้ในการค้นหาเรา หน้าเว็บที่คุณเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ของเรา วันที่เยี่ยมชมและเหตุผลด้านความปลอดภัย (เช่น เพื่อระบุการโจมตีบนเว็บไซต์ของเรา) ที่อยู่ IP ที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการเลือกที่จะส่งให้เราเช่น ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน CV หรือในการสมัครงานเฉพาะเมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการหางานแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

สิ่งที่เรารวบรวม
เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ตามที่ผู้ใช้บริการให้ไว้

 • ชื่อและคำนำหน้าชื่อ
 • ข้อมูลการติดต่อรวมถึงที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และรายละเอียดการติดต่ออื่น ๆ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้นหางานและบทบาทที่คุณสมัคร (ประวัติย่อ, จดหมายสมัครงาน, ประวัติส่วนตัว, สัญชาติ, สถานะการย้ายถิ่นฐาน, เอกสารประจำตัว)
 • ข้อมูลประชากร เช่น ลักษณะงาน

สิ่งที่เราทำกับข้อมูลที่เรารวบรวม
เราต้องรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้บริการและจัดหาบริการหางานให้ เราอาจใช้ข้อมูลด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

 • เพื่อการเก็บบันทึกภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น
 • เพื่อใช้ข้อมูลภายใน เพื่อช่วยปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
 • เราอาจส่งอีเมลส่งเสริมการขายถึงคุณเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับบทบาทใหม่ข้อเสนองานหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เราคิดว่าผู้ใช้บริการน่าสนใจ หากคุณเลือกที่จะรับสิ่งเหล่านี้โดยการเลือกรับเป็นพิเศษในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ ผู้ใช้บริการสามารถเลือกไม่ใช้สิ่งนี้ได้ทุกเมื่อโดยติดต่อเราหรือคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ในอีเมล
 • เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการ

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
QHR ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริการหางานตามคำแนะนำของคุณmการดูแลด้านเทคนิคของเว็บไซต์นี้และเพื่อการจัดการลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกถ่ายโอนไปยังองค์กรและหน่วยงานของรัฐภายในขอบเขตของกฎหมายบังคับในประเทศเท่านั้น เรากำหนดให้พนักงานของเราทุกคนอยู่ภายใต้หน้าที่ในการรักษาความลับ

การโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
QHR จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ผู้ใช้บริการมอบให้ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราที่มีความปลอดภัย ปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์ของ QHRอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและ เรามีมาตรการระดับองค์กรและมาตรการด้านเทคนิคที่เพียงพอเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

การให้ข้อมูลกับเรา
ผู้ใช้บริการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือไม่มีอำนาจในการทำนิติกรรมตามกฎหมายท้องถิ่น ต้องมีผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมทำการยอมรับและตกลงในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และกฎและข้อบังคับอื่นๆ ของ QHR

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่แจ้งให้เราทราบทันทีที่มีเหตุสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรายละเอียดของคุณ เช่น การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การเปลี่ยนแปลงสถานะ การย้ายถิ่นฐาน หรือการอัปเดตประวัติย่อ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์หลายประการเกี่ยวกับข้อมูลที่เราถือครองตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

สิทธิ์:
 • สิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการ QHR ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีต่อผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการ QHR ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการในบางสถานการณ์
 • สิทธิ์ในการ จำกัด การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
 • สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลในบางสถานการณ์
 • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามผลประโยชน์สาธารณะหรือโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจและการจัดทำโปรไฟล์โดยอัตโนมัติ และ
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้ QHR ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ทุกเมื่อ ในการดำเนินการนี้โปรดติดต่อเราผ่านทางรายละเอียดที่ระบุไว้ด้านล่าง

ติดต่อเรา
ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเราเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยติดต่อเราได้ที่:
บริษัท จัดหางาน คิวเอชอาร์ จำกัด (QHR Recruitment Co. , Ltd),
เลขที่ 127 เกษร ทาวเวอร์ ชั้น 28 ห้องอี ถ.ราชดำริห์ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพ10330
โทร. 02-253-9936-9 โทรสาร 02-253-9935

การเก็บรักษาข้อมูล
QHR จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้นานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยมีกฎหมายหลายฉบับกำหนดให้เราเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่ต่างกัน

 • ในกรณีที่ QHR ได้รับความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ไม่เกิน 3 ปี เมื่อหมดระยะเวลาดังกล่าวเราจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการอีกครั้งในกรณีที่ไม่ได้รับความยินยอม QHR จะหยุดประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

นโยบายความปลอดภัย
เรามุ่งมั่นที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้วางขั้นตอนทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เราเก็บไว้จากการจัดการ การสูญหาย การทำลาย และการเข้าถึงโดยบุคคลที่สาม มาตรการรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาทางเทคโนโลยี

ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการให้ในระหว่างการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์ของเราจะถูกเก็บไว้ในหรือส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์โดยเรา ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา และธุรกิจตัวกลางอื่น ๆ เช่น นักพัฒนาเว็บ ซึ่งจำเป็นในการให้บริการออนไลน์ของเราแก่ผู้ใช้บริการ แม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างการส่งข้อมูล แต่ลักษณะของอินเทอร์เน็ตนั้นเราไม่สามารถรับประกันหรือรับประกันความปลอดภัยอย่างแท้จริงของข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งให้เราทางอินเทอร์เน็ตอีเมลหรืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ วิธีการระหว่างการส่งข้อมูล

วิธีการที่เราใช้คุกกี้(cookies)
คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ขออนุญาตวางไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ เมื่อผู้ใช้บริการยอมรับ ไฟล์จะถูกเพิ่มและคุกกี้ เพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์การเข้าชมเว็บ คุกกี้ช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันตอบสนองในฐานะบุคคลธรรมดา เว็บแอปพลิเคชันสามารถปรับแต่งการทำงานให้ตรงกับความต้องการความชอบและไม่ชอบของผู้ใช้บริการได้โดยการรวบรวมและจดจำข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของผู้ใช้บริการ

เราใช้คุกกี้บันทึกการเข้าชมเพื่อระบุว่ากำลังใช้หน้าใดซึ่งช่วยให้เราวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมหน้าเว็บและปรับปรุงเว็บไซต์ของเราเพื่อปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ทางสถิติโดยไม่ระบุชื่อเท่านั้น

โดยรวมแล้วคุกกี้ช่วยให้เรามีเว็บไซต์ที่ดีขึ้นโดยทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่าหน้าใดที่ผู้เยี่ยมชมพบว่ามีประโยชน์และพวกเขาไม่มีประโยชน์ คุกกี้ไม่ช่วยให้เราเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณได้นอกจากข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเลือกที่จะแบ่งปันกับเรา

ผู้ใช้บริการสามารถเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ได้ เว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่โดยปกติคุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ได้หากต้องการ อย่างไรก็ตามวิธีนี้อาจทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ได้อย่างเต็มที่

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ใช้บริการใช้ลิงก์เหล่านี้เพื่อออกจากเว็บไซต์ QHR แล้วคุณควรทราบว่าเราไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์อื่นได้ ดังนั้นเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการปกป้องและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้ในขณะที่เยี่ยมชมไซต์ดังกล่าวและไซต์ดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้นโยบายนี้ ผู้ใช้บริการควรใช้ความระมัดระวังและดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เป็นปัญหา