8 คำถามสัมภาษณ์งานยอดฮิตที่ต้องเจอเมื่อสมัครงานบริษัทญี่ปุ่น

เมื่อพูดถึงคำถามสัมภาษณ์งานย่อมเป็นเรื่องปกติที่ผู้สมัครงานทุกคนต้องพบเจอกับคำถามทั่วไป เช่น เรียนจบที่ไหน, เคยทำงานตำแหน่งใดมาก่อน, แนะนำตนเองให้รู้จักเบื้องต้น ฯลฯ แต่สำหรับใครที่สมัครงานบริษัทญี่ปุ่น นี่คือ 8 คำถามยอดฮิตที่มักแตกต่างไปจากบริษัทอื่น เพื่อเตรียมตนเองให้พร้อม สามารถตอบคำถามสัมภาษณ์งานได้อย่างลื่นไหล โอกาสรับเข้าทำงานตามที่หวังไว้เป็นจริง มาเช็คลิสต์คำถามเหล่านี้กันเลย


8 คำถามสัมภาษณ์งานยอดฮิตเมื่อสมัครงานบริษัทญี่ปุ่น

  1. เคยทำงานมากี่บริษัทแล้ว?

คำถามสัมภาษณ์งานแรกที่ยังไงก็ต้องเจอแน่ ๆ ด้วย HR ต้องการเช็คว่าเคยย้ายงานมากี่ครั้ง เหตุเพราะคนญี่ปุ่นจะชอบคนที่ขยัน อดทน ในทางกลับกันมักไม่ชอบคนเปลี่ยนงานบ่อย หากคุณทำงานบริษัทเดิมมานานมากแล้วย้ายงานด้วยเหตุผลสมควร เช่น ต้องการเติบโตในตำแหน่งของตนเองกับบริษัทที่ใหญ่กว่า แบบนี้จะช่วยให้การรับเข้าเป็นพนักงานง่ายขึ้น

  1. สมมุติเกิดปัญหาบางอย่างขึ้น จะแก้ไขอย่างไร?

กรณีนี้ HR อาจยกคำถามปลายเปิดมาให้คุณ เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหรือสายงานของตนเอง แล้วให้ผู้สมัครตอบคำถามสัมภาษณ์งานเพื่อเป็นการวัดทัศนคติ ความรู้ ทักษะในด้านนั้น ๆ ก่อนพิจารณาถึงความเหมาะสมในการรับเข้าทำงานต่อไป

  1. มองอนาคตตเองในช่วง 5-10 ปีอย่างไรบ้าง?

การสมัครงานบริษัทญี่ปุ่นมักอยากให้คุณจินตนาการอนาคตของตนเองว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร เป็นในแบบที่ทางบริษัทต้องการหรือไม่ ดังนั้นคำถามนี้จึงทดสอบเรื่องของทัศนคติได้ดีอีกข้อ และเป็นคำถามที่พบได้บ่อยมาก ๆ เช่นกัน

  1. นิสัยส่วนตัวของคุณเป็นอย่างไร?

บางคนอาจคิดว่าคำถามสัมภาษณ์งานข้อนี้ดูล้วงลึกความเป็นส่วนตัวไปสักนิด แต่เหตุผลจริง ๆ คือบริษัทญี่ปุ่นต้องการคนที่เข้ามาทำงานด้วยการมีนิสัยใจคอที่อดทน ขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อกับอุปสรรค รวมถึงยังเป็นการประเมินเบื้องต้นว่าจะเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีมากน้อยเพียงใด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอื่นตามมาภายหลังเมื่อรับเข้าทำงานแล้วนั่นเอง

  1. สามารถทำงานเป็นทีมได้หรือไม่

คำถามยอดฮิตที่ต้องเจอแน่ ๆ เมื่อสมัครงานบริษัทญี่ปุ่น ด้วยแนวทางการทำงานของบริษัทสัญชาตินี้ส่วนใหญ่เน้นรูปแบบเป็นทีมเวิร์ค เพื่อให้แต่ละคนได้นำเอาศักยภาพของตนเองในด้านนั้น ๆ ออกมา แล้วผ่านการประเมิน คิด วิเคราะห์อย่างดีจากคนอื่น ๆ ก่อนออกมาเป็นผลงานหรือไอเดียที่ช่วยให้เกิดความสำเร็จตามมาไม่ยาก

  1. เข้าใจกฎระเบียบการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่นมากน้อยเพียงใด?

ด้วยพื้นฐานของคนญี่ปุ่นมักทำงานด้วยความขยันอยู่แล้ว บวกกับเป็นคนเคร่งครัดในเรื่องระเบียบมาก จึงมีบางข้อ บางเรื่องที่ HR ต้องถามไว้ก่อนเพื่อประเมินว่าคุณรับกับการทำงานได้มากน้อยเพียงใด เช่น ทำงานล่วงเวลา, การเข้าประชุมแผนงานทุกสัปดาห์ หรือแม้แต่เรื่องการแต่งกาย, การเข้างานให้ตรงเวลา ฯลฯ การตอบคำถามสัมภาษณ์งานอาจขึ้นอยู่กับผู้สมัครว่าเข้าใจและยอมรับได้มากน้อยแค่ไหน แต่พื้นฐานถ้าอยากทำงานที่นี่ก็ต้องเข้าใจ ยินดีที่จะยอมรับ และพร้อมปฏิบัติตนให้ได้

  1. ทำไมถึงเลือกสมัครงานกับบริษัทญี่ปุ่น?

เพราะมีบริษัทหลายสัญชาติที่เปิดรับสมัครพนักงานอยู่แล้ว HR จึงอยากรู้ความคิดเห็นว่าทำไมจึงเลือกสมัครงานบริษัทญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นการวัดทัศนคติของผู้สมัครด้วยว่าเป็นไปในทิศทางใด เข้ากับแนวทางของบริษัทมากน้อยแค่ไหน อีกทั้ง HR ของบริษัทญี่ปุ่นหลายแห่งยังอยากรู้คำตอบที่มากกว่าแค่เรื่องของการเติบโตในสายงาน, การได้ทำงานเพื่อฝึกความขยัน อดทน ดังนั้นหากคุณมีการตอบคำถามสัมภาษณ์งานแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจในข้อนี้ถือเป็นอีกความได้เปรียบของการรับเข้าทำงานไม่น้อย

  1. สิ่งใดสำคัญที่สุดในการทำงานของคุณ?

คำถามสัมภาษณ์งานเชิงทัศนคติอีกข้อที่อยากวัดแนวทางการตอบของผู้สมัครว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับสายงานของตนเองมากน้อยเพียงใด คำตอบที่ดีจึงไม่ควรเป็นแค่เรื่องของความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน ตามสูตรสำเร็จ แต่ต้องเน้นไปที่การทำให้ได้ตามจุดมุ่งหมายของตำแหน่งที่บริษัทต้องการ เช่น ฝ่ายขาย สิ่งสำคัญคือการสร้างยอดขายให้บริษัทมากที่สุด เป็นต้น

 


จริงแล้วยังมีคำถามสัมภาษณ์งานอีกเยอะมากที่คุณอาจต้องพบเจอเมื่อสมัครงานบริษัทญี่ปุ่น ดังนั้นการเตรียมตนเองให้พร้อม ฝึกตอบคำถามสัมภาษณ์งานที่ดีไว้ในใจ ย่อมช่วงเปิดโอกาสให้ได้คะแนนสูงกว่าผู้สมัครคนอื่นและได้เข้าทำงานตามปรารถนา

Other Articles