6 มารยาทการตอบแชท คนทำงานบริษัทญี่ปุ่นต้องรู้และปฏิบัติให้เหมาะสม

ปัจจุบันช่องทางการแชทออนไลน์มีหลายช่องทางให้ได้ใช้งานกัน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์มาก ทั้งเรื่องความสะดวก สื่อสารกันได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว ประหยัดเงิน ซึ่งไม่ใช่แค่การตอบกับเพื่อนของตนเองเท่านั้น บ่อยครั้งหากคุณทำงานบริษัทญี่ปุ่นหรือองค์กรใดก็ตามมักถูกดึงเข้ากลุ่มเพื่อคุยงานกันเสมอ จึงอยากพาไปศึกษามารยาทการตอบแชทที่เหมาะสมยิ่งทำงานกับคนญี่ปุ่นผู้ซึ่งมีความเคร่งครัดและระเบียบในระดับหนึ่งจะได้ไม่โดนตำหนิ


6 มารยาทการตอบแชท เมือต้องทำงานบริษัทญี่ปุ่น

  1. สะกดถูกต้อง ใช้ภาษาเหมาะสมกับทุกคน

หากคุณทำงานกับคนญี่ปุ่นแล้วอยู่ในกลุ่มที่มีบุคลากรหลายตำแหน่งในกรุ๊ปแชทดังกล่าว การใช้ภาษาเหมาะสมพร้อมการสะกดอย่างถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่าใช้ศัพท์วัยรุ่น คำกำกวม คำ 2 แง่ 2 ง่าม หรือการพูดคุยทำนองล้อเล่นเป็นอันขาด เพราะมันบ่งบอกถึงความไม่สุภาพอย่างมาก ทั้งนี้คำลงท้ายต้องมีหางเสียง พยายามเน้นให้ทุกอย่างดูกระชับ ข้อมูลครบถ้วนในการพิมพ์ครั้งเดียว ยกเว้นเนื้อหายาวมากก็เพิ่มจำนวนการส่งอีกเล็กน้อย ไม่ว่าใครอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ต้องอธิบายหลายข้อความจนเกินไป

  1. หากมีการพูดถึงคุณต้องตอบรับกลับไปเสมอ

มารยาทการตอบแชทซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญสุด ๆ นั่นคือ ในกรณีที่กลุ่มแชทนั้นมีการพูดถึงคุณไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม หากอ่านเรียบร้อยแล้วต้องตอบรับเพื่อให้คนที่สอบถามรู้ด้วย หากยังไม่สามารถตอบคำถามนั้นได้ในทันทีก็ให้ตอบกลับเชิงรับทราบพร้อมแจ้งต่อว่าจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมตอบกลับได้เมื่อไหร่ เพื่อเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวและวางแผนทำงานต่อไป

  1. ส่งข้อความนอกเวลางานตอบตามความเหมาะสม

หลายคนมักคิดว่าหลังเลิกงานคือเวลาที่ไม่ต้องรับรู้ใด ๆ ทั้งสิ้น แต่เมื่อทำงานบริษัทญี่ปุ่นบ่อยครั้งเพื่อนร่วมงานคนอื่นยังทำล่วงเวลาต่อ และถ้ามีเรื่องที่คุณพอจะตอบได้ก็ให้ตอบไปตามความเหมาะสม อย่านิ่งเงียบ อ่านไม่ตอบ หรือหายไปเลย เพราะบางทีนั่นอาจเป็นเรื่องที่ผู้ถามต้องการรู้จริง ๆ และยังไม่มีเวลาในการโทรสอบถาม อย่างไรก็ตามหากอยู่ในฐานะของคนถามแล้วเลยเวลางานถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนใดก็แนะนำให้รอก่อน อย่ารีบร้อน หรือถ้าต้องการคำตอบจริงใช้วิธีติดต่อส่วนตัวมากวก่าแชทเข้ากลุ่มจะดีที่สุด

  1. การส่งสติ๊กเกอร์ในกลุ่มแชท

อีกมารยาทการตอบแชทที่ควรรู้เอาไว้ย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของการส่งสติ๊กเกอร์ซึ่งทุกวันนี้ทุกแอปพลิเคชันก็มีลูกเล่นจากการออกแบบสติ๊กเกอร์ให้ใช้งานกันเยอะมาก แนะนำว่าควรเลือกใช้ตัวที่สุภาพ ไม่ต้องมีลูกเล่นหรือคำกำกวมมากเกินไป ถ้าในกรณีเป็นเรื่องจริงจัง ซีเรียส ก็ไม่ควรใช้งานแต่ตอบด้วยตัวอักษรจะบ่งบอกถึงความตั้งใจมากกว่า

  1. การออกจากกลุ่มแชทนั้น ๆ

บางทีระหว่างทำงานกับคนญี่ปุ่นหรือทำงานร่วมกันหลายฝ่าย หลายแผนกต้องมีการรวมกลุ่มชั่วคราว แต่เมื่อไหร่ที่งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงและคุณต้องการออกจากกลุ่มควรแจ้งให้ทุกคนรู้ด้วย เสมือนบอกให้รับทราบแล้วจึงค่อยออก เป็นการให้เกียรติกับผู้ร่วมแชททุกคน ไม่ใช่อยู่ดี ๆ กดออกไปเลยแม้ไม่ได้มีผลต่อการทำงานใดแต่ก็เป็นมารยาทที่ไม่ค่อยดีนัก

  1. ทบทวนข้อมูล เนื้อหาให้ดีก่อนตอบออกไปทุกครั้ง

ท้ายที่สุดสำหรับการทำงานบริษัทญี่ปุ่นหรือองค์กรใดก็ตามที่มีการตอบแชทกันในกลุ่ม ทุกครั้งที่คุณต้องควรทบทวนข้อมูล เนื้อหาต่าง ๆ ให้ละเอียด จากนั้นจึงพิมพ์แล้วส่งออกไป แสดงถึงความเอาใจใส่และความรอบคอบ ตรงนี้ยังมีผลถึงเรื่องของตำแหน่ง ความประทับใจจากเพื่อนร่วมงานคนอื่นหรือหัวหน้าที่อยู่ในกลุ่มแชทนั้นด้วยเช่นกัน


จริง ๆ แล้วมารยาทการตอบแชทตามที่แนะนำนี้ไม่ใช่แค่ทำงานบริษัทญี่ปุ่น หรือคนที่ต้องทำงานกับคนญี่ปุ่นเพียงอย่างเดียว  เพราะไม่ว่าองค์กรใด หน่วยงานไหน ก็นำเอาไปปรับใช้ได้ทังหมด ช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง

Other Articles