มารู้จัก QHR Recruitment & QUICK Group กันเถอะ

Introducing QHR Recruitment

ทำความรู้จัก QHR

บริษัทจัดหางาน QHR Recruitment ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ตึก Gaysorn Tower เป็นอาคารใจกลางเมืองใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสชิดลม  เราให้บริการด้านสรรหาและว่าจ้างทรัพยากรบุคคลในหลากหลายอาชีพให้กับบริษัทในประเทศไทย

โดย QHR Recruitment เป็นบริษัทลูกในเครือของกลุ่มบริษัท QUICK ประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 40 ปี  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดโอซาก้าและโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  ตลอดระยะเวลากว่าสี่ทศวรรษที่ QUICK Group  ก่อตั้งมา  ทางกลุ่มบริษัทได้ดำเนินแนวทางการประกอบธุรกิจภายใต้แนวคิดที่จะพัฒนาสังคมและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับคู่ค้า, ผู้หางาน รวมถึงพนักงาน   ปัจจุบันกลุ่มบริษัท QUICK ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจสรรหาทรัพยากรบุคคลในประเทศญีุ่่ปุ่น และเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ Tokyo Stock Exchange ที่มีผลประกอบการทำกำไรเติบโตต่อเนื่องในทุกปี   QUICK มีสาขาในต่างประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 7 ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, เม็กซิโก,  จีน, เวียดนาม และไทย

 

ชื่อนี้มีที่มา…

ชื่อบริษัท QUICK  มาจากการเล่นเสียงในภาษาญี่ปุ่น คุ-อิก-คุ ซี่งมีที่มาจากการที่บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1980 ทั้งนี้การเขียนวันเดือนปีในภาษาญี่ปุ่นจะเขียนเรียงจากปี-เดือน-วัน   เวลาเขียนวันที่ก่อตั้งจึงออกมาเป็น 1980-09-19   ชื่อบริษัทมาจากการอ่านออกเสียงเลขเก้า (คุ) และ เลขสิบเก้า (อิกคุ) ซึ่งก็คือเดือนและวันที่ที่บริษัทก่อตั้งขึ้นมานั้นเอง

ส่วน QHR นั้น ก็ย่อมาจากชื่อเต็มคือ QUICK Human Resources ค่ะ

Other Articles