การสัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่น

เตรียมตัวสัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่น

วัฒนธรรมองค์กรบริษัทญี่ปุ่นค่อนข้างจริงจังในการทำงานมาก ทุกอย่างต้องเรียบร้อย และเป็นระเบียบ  การตรงต่อเวลาก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ กฎในการสัมภาษณ์งานจึงค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากวัฒนธรรมองค์กรสัญชาติอื่นๆ ซึ่งทาง QHR จะมาแนะนำระเบียบปฏิบัติทั่วไปและสิ่งที่ต้องเจอในการสัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่นมาให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะ

สิ่งที่ต้องเตรียมตัว

 • เรซูเม่หรือประวัติการทำงาน ควรจะเขียนให้กระชับได้ใจความ ควรจะเขียนให้เป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่าย มีการเรียงลำดับเหตุการณ์ เวลาให้ถูกต้อง
 • เตรียมเอกสารอื่นๆที่ใช้ในการทำงานไปด้วย
 • แต่งกายให้ถูกระเบียบ เรียบร้อย หากไม่ได้กำหนดชุดในการสัมภาษณ์ ควรสวมสูทสีดำหรือกรมท่า
 • ตรงต่อเวลา ควรจะไปถึงก่อนเวลาสัมภาษณ์ 10-15นาที

 

ระเบียบในการเข้าสัมภาษณ์

 • ก่อนที่เราจะเข้าห้องสัมภาษณ์ ให้เคาะประตู 2 ครั้ง
 • เมื่อเข้าห้องต้องไม่ลืมที่จะพูดทักทาย
 • รอให้ผู้สัมภาษณ์เชิญให้นั่งก่อน ถึงจะนั่งได้
 • ใช้ภาษาญี่ปุ่นให้ถูกต้อง หรือใช้คำสุภาพในการตอบคำถาม
 • เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ให้ลุกขึ้นกล่าวขอบคุณและกล่าวลาก่อนออกจากห้อง

 

คำถามที่มักเจอในการสัมภาษณ์งาน

 • แนะนำตัวเอง
 • เล่าประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาตามลำดับ
 • เหตุผลที่เลือกสมัครหรืออยากทำงานในบริษัท
 • ข้อดี-ข้อเสีย หรือ นิสัยของตัวเอง
 • เหตุผลที่ลาออกจากที่เก่า
 • การประสบความสำเร็จที่ผ่านมา
 • ทำไมถึงเลือกเรียนภาษาญี่ปุ่น
 • ปัญหาในการทำงานที่ผ่านมา
 • เหตุผลที่เลือกสมัครหรืออยากทำงานในบริษัท
 • ความแตกต่างระหว่างบริษัทไทย-ญี่ปุ่น
 • อนาคตในการทำงาน
 • คำถามที่ให้ถามเพิ่มเติม

 

มีสิ่งหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นไม่ค่อยเข้าใจคนไทยคือการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อย เพราะพนักงานบริษัทที่เป็นคนญี่ปุ่น ส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนงานบ่อย หรือทำงานที่เดิมอย่างยาวนาน เพราะหากเปลี่ยนงานอาจจะถูกคนอื่นมองว่าไม่มีความอดทน ดังนั้นการสัมภาษณ์อาจจะเจอกับคำถามถึงการเปลี่ยนงานบ่อยได้ และการสัมภาษณ์จะค่อนข้างจริจัง เพราะเขาคาดหวังว่าหากรับคนๆ นี้เข้ามาแล้ว นั่นหมายความว่าเขาจะต้องร่วมหัวจมท้ายกับคนๆ นี้ไปตลอด ควรเตรียมคำอธิบายไว้ให้ดี ค่ะ เพื่อโน้มน้าวให้เข้าใจว่าสาเหตุการเปลี่ยนงานนั้นสำคัญจริงๆ

Other Articles