อยากประสบความสำเร็จในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น ต้องปฏิบัติตาม 6 ข้อนี้

ไม่ว่าใครต่างก็อยากมีความสำเร็จในอาชีพของตนเองเพราะนั่นบ่งบอกถึงอีกก้าวแห่งชีวิตที่จะมีสิ่งดี ๆ เข้ามาทั้งเรื่องรายได้ผลตอบแทน, หน้าตาทางสังคม ฯลฯ ซึ่งถ้าคุณคือคนที่ทำงานบริษัทญี่ปุ่นแล้วพยายามมองหาวิธีที่ช่วยสร้างความก้าวหน้า นี่คือ 6 ข้อการทำงานที่ขอแนะนำให้ลองปฏิบัติตามกันดู เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดต้องมีหัวหน้า ผู้บริหารมองเห็นและสำเร็จตามเป้าหมายที่หวังไว้แน่


6 ข้อต้องปฏิบัติตามหากอยากประสบความสำเร็จในการทำงานกับบริษัทญี่ปุ่น

  1. ไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเองในทุกด้าน

ไม่ว่าจะทำงานบริษัทญี่ปุ่นหรือหน่วยงานแห่งไหนก็ตาม ความพยายามในทุกด้านตั้งแต่การเรียนรู้สิ่งใหม่ การพยายามเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสม หรือแม้แต่เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อย่างเช่นมาทำงานให้ทันเวลา ไม่เข้าประชุมสาย หรืออยู่เลยเวลาเพื่อทำงานของตนเองให้เสร็จสิ้น นี่คือการไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ขยันหาความรู้ใส่ตัว สามารถพูดคุยหรือเข้าใจในสิ่งที่เจ้านายต้องการสื่อได้ทุกอย่าง เมื่อคุณพัฒนาตนเองให้สูงขึ้นผลลัพธ์ที่ออกมาย่อมดีอย่างไม่ต้องมีข้อสงสัย

  1. กล้านำความคิดสร้างสรรค์มานำเสนอหรือใช้งาน

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ประเทศญี่ปุ่นพัฒนาไปไกลมากเพราะพวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ จากนั้นก็กล้านำเสนอหรือลงมือทำเพื่อใช้งานจริง ดังนั้นหากคุณอยากสร้างความสำเร็จในอาชีพกับบริษัทสัญชาตินี้ต้องพยายามนำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม หรือลองเชียร์ไอเดียของตนเองให้ถูกนำไปใช้งาน อย่างไรก็ตามอาจต้องมาจากพื้นฐานเป็นคนช่างสังเกต ใครรู้ตัวว่ายังไม่ค่อยมีนิสัยตรงนี้ลองปรับตนเองใหม่ มองสิ่งรอบข้างแล้วคิดต่อยอดให้เคยชินเข้าไว้ จากนั้นเมื่อมีโอกาสก็นำเสนอกับหัวหน้าหรือเจ้านายได้เลย

  1. ขยันหมั่นเพียรให้เป็นนิสัย

การทำงานทุกประเภทหากคุณมีพื้นฐานเรื่องความขยันหมั่นเพียรโอกาสสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยาก ยิ่งเป็นทำงานบริษัทญี่ปุ่นด้วยแล้ว พวกเขามักชื่นชอบพนักงานที่มีนิสัยแบบนี้เป็นพิเศษ บางครั้งหากรู้ว่าต้องอยู่เย็นบ้าง เลิกดึก หรือมาทำงานเช้ากว่าปกติเพื่อให้ทุกอย่างสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ก็อาจต้องเสียสละสักเล็กน้อย อย่าคิดว่าทำไปก็ไม่มีใครเห็น เพราะทุกอย่างที่คุณลงมือไว้ย่อมบ่งบอกอยู่บนผลงานด้วยตัวมันเองอยู่แล้ว โอกาสคว้าความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่

  1. รับฟังแล้วแก้ไข ดีกว่าเถียงไปแบบไม่มีเหตุผล

นิสัยหนึ่งที่คนญี่ปุ่นไม่ชอบอย่างมากคือ เมื่อคุณไม่รู้เรื่องไหนอย่างถ่องแท้แต่ยังพยายามเถียง หรือหาเหตุผลที่ไม่เหมาะสม ไม่เข้ากับเรื่องนั้นมาสนับสนุนความคิดที่ผิดของตนเอง อย่าคิดว่าการทำงานกับคนญี่ปุ่นแล้วพวกเขาไม่ยอมรับฟัง เพราะผู้ใหญ่มักฟังเรื่องที่สมเหตุสมผล หากต้องการความสำเร็จสิ่งที่ควรทำคือ รับฟังข้อผิดพลาดของตนเองที่เกิดขึ้น นำไปพิจารณา มองหาวิธีแก้ไข และอย่าให้เกิดเรื่องดังกล่าวซ้ำขึ้นมาอีก วันหนึ่งคนอื่นจะมองเห็นพัฒนาการของคุณแน่นอน

  1. บริหารเวลาชีวิตให้เป็น

อย่างที่รู้ว่าคนญี่ปุ่นเคร่งครัดในเรื่องเวลามาก ไม่ชอบการเข้างาน เข้าประชุม หรือมาตามนัดสาย ด้วยเหตุนี้จะทำงานในตำแหน่งใดก็ตามแต่เมื่อรู้ว่าอยู่กับบริษัทญี่ปุ่น ต้องรู้จักบริหารเวลาชีวิตของตนเองให้เป็น เช่น เผื่อเวลาเดินทางในการเข้างาน, พรุ่งนี้ต้องประชุมตอนเช้าวันนี้ต้องเตรียมงานจนเสร็จแล้วรีบกลับบ้านพักผ่อนเพื่อความสดชื่นของสมอง เข้าประชุมทันแถมยังนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ย่อมนำพาความสำเร็จในอาชีพมาหาแน่ ๆ

  1. รู้จักการทำงานเป็นทีมอย่างถ่องแท้

ท้ายที่สุดจะเห็นว่าการทำงานของคนญี่ปุ่นมักทำกันแบบเป็นทีมเสมอ คุณจึงต้องเข้าใจปรัชญาและแนวทางนี้ผสมผสานกับวัฒนธรรมในองค์กรของตนเองให้ชัดเจน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่วางแผนไว้ ตรงนี้แต่ละหน่วยงานอาจมีบางเรื่องที่แตกต่าง แต่พื้นฐานที่ตรงกันสำหรับสไตล์ทำงานบริษัทญี่ปุ่นคือ หากคุณทำงานเป็นทีมได้จนผลงานออกมาสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจ การได้รับ Incentive การปรับเงินเดือน ปรับตำแหน่งไม่ใช่เรื่องไกลความจริงแน่นอน


แต่ละข้อที่แนะนำมาถือว่าจะช่วยให้คุณมองเห็นความสำเร็จในอาชีพของตนเองกับบริษัทญี่ปุ่นมากขึ้นกว่าเดิม แต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกการทำงานต้องเริ่มต้นจากความรัก ใส่ใจ และตั้งเป้าหมายของตนเองให้ชัดเจน อย่างน้อยแม้อาจไม่ตรงตามแบบแผนทุกข้อ ทว่าก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำอย่างเต็มที่ และไม่มีสิ่งใดให้ต้องเสียใจในอนาคต

Other Articles