หมายเลขงาน

ตำแหน่ง

Manufacturing(Other)
Admin/Interpreter/Secretary
Chonburi
THB 30,000 - 40,000
-
M-F 8.00-17.00
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารกลางวัน+นมกล่อง
- รถรับส่งพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตร
- รางวัลการทำงาน
- ประกันชีวิต
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เงินช่วยเหลือยังชีพพิเศษ
- พนักงานในส่วนของสำนักงานทำงาน จ-ศ
-
-

1. Be an interpreter in every meeting where foreigners participate.
2. Do other tasks assigned by Japanese executives.
3. Processing documents for Japanese executives (Visa & Work Permit)
4. Interpret interviews for hiring employees in cases where Japanese executives participate in those interviews.
5.Assistant and coordinate with executives (Japanese nationality) translate various works (Japanese)

Female
Age 22-35 years old
Bachelor's Degree Japanese Language
Good command in Japanese(N1-2 Level) and English skill are also preferable.
Knowledge of Microsoft applications and computer skill to type in Japanese
Have Experience is an advantage