หมายเลขงาน

ตำแหน่ง

Manufacturing(Machinery)
Finance
Rayong
40,000-50,000 (Base Salary)
-
Mon-Fri 8.00 a.m.-05.30 p.m.
- Dental insurance
- Food coupon
- Free shuttle bus
- Housing allowance
- Medical insurance
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสุขภาพ
- สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
-
minutes on foot

• Managing the budgeting, forecasting, and long-term planning process
• Analyzing actuals against budget/ forecast and prior year
• Analyzing financial and operational results to better understand company performance
• Supporting decision-making by providing stakeholders with timely, detailed, and meaningful insights and visibility on business performance
• Leading and delivering on Digital Finance transformation by identifying areas for technology adoption and streamlining
• Performing ad-hoc analysis where required to assist in management decision making
• Working with various business units to forecast income and expenses for the next few year
• Provide detailed analysis and commentary on cost centre results
• Reviewing existing processes and procedures to develop recommendations for improvement efforts
• Managing a team of Financial and Business Analysts

• Minimum of 5-10 years of relevant analytical experience
• Strong quantitative abilities
• Able to solve complex problems
• Good communication skills with the ability to build relationships
• Strong influencing and interpersonal skills
• High level of commercial acumen
• Advanced computer software skills, including writing macros in Excel and other accounting packages
*No need CPD license