หมายเลขงาน

ตำแหน่ง

Trading Firm/Logistics/Distribution
Technology(Materials/Chemical)
-
THB 35,000-45,000
-
Mon-Fri 09.00-18.00hrs,
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
- ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
- ค่าทุนการศึกษา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
- ค่ายินดีมงคลสมรส
- ค่าสันทนาการ
- ค่าอนุโมทนาอุปสมบท
- ค่าเสื่อมยานพาหนะ
- ค่าโทรศัพท์
- ทำงานที่บ้าน
- ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
- ประกันสังคม
- ประกันสุขภาพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
- ลาบวช
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
- เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
- โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
- โบนัสประจำปี
Sat-Sun
BTS Kan Kheha Station

-Support any Quality Regulatory Compliance related special projects that assigned by
company policy as well as by the change of Thai FDA regulation and requirement.
-Prepare, register, and gather documents related to registration process to get both new and
renew import licenses e.g. Certificate of Free Sale/ Certificate of Goods/ Free Sale
Certificate, ISO/ any other applicable standard certificate, product catalog/ brochure,
Instruction for use/ Notice, and declaration letter (if needed).
-Incorporate with QA/RA manager to oversee the changes and/ or new legislations,
requirements, applicable standard and/ or requirement that lead to impact to registration
process and Quality Management System.
-Gather, file, and maintain all data/ information regarding FSCA/ AE/ Customer Complaint
and any other related QA/RA issues.
-Act as Document Control Center to handling all quality and regulatory documents related to
applicable standard for Quality Management System.

 Bachelor’s Degree in Science, Medical or related fields.
 1-3 years of experience in Medical Device products registration process or related field.
 Have good experience in working with FDA in preparation of documents for the product
registration until product marketing approval.
 Understanding of the rules and regulations medical products.
 Strong problem-solving and prioritization skills
 Knowledge of registration process and/ or DCC for any applicable QMS (ISO13485).
 Good command in English & Thai both written and spoken.
 Good computer literacy (MS Office: Word, Excel, Access, and Power Point).