Articles

การปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่

2020-12-15

สวัสดีค่ะ QHR Recruitment อยากจะแนะนำหลักการเบื้องต้นง่ายๆในการปรับตัวให้เข้ากับที่ทำงานใหม่ เพื่อที่เราจะได้สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานใหม่อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ