ร่วมงามกับเรา

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

 • คัดเลือกผู้สมัครและให้คำแนะนำแก่ผู้สมัคร
 • สรรหาผู้สมัครและโพสประกาศงานตามแพลตฟอร์มต่างๆ
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สมัครและสร้างความพึงพอใจ
 • แบ่งปันข้อมูลกับทีมขาย และให้ความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อการจัดหา CV ของผู้สมัครที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 • ประสานงานระหว่างผู้สมัครและลูกค้า
 • สามารถทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

 

 • เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ความสนใจในธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านสรรหาบุคคลากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นมืออาชีพ
 • มีความเข้าใจในความต้องการและให้ความสำคัญกับลูกค้า
 • มีความสามารถในการนำเสนอที่ดี,การเจรจาต่อรองและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานด้วยตัวเองและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายและให้ความสำคัญกับความสำเร็จ(achieve the target )
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และอินเทอร์เน็ตได้ดี หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตในสายงานนี้
 • บุคลิกภาพ (ปราดเปรียว, มีความคิดริเริ่ม, สนับสนุน, ยืดหยุ่น, ทำงานเป็นทีม, มีทัศนคติที่ดี, มีวุฒิภาวะ, ใส่ใจในทุกรายละเอียด)

 

หากสนใจ, กรุณาส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่   vilaiwan@qhr.co.th
 • หาลูกค้าใหม่ นำเสนอบริการของบริษัท ติดต่อลูกค้าเพื่อขอนัดหมายเข้าพบเพื่อนำเสนอบริการของบ และติดตามผลเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท
 • ดำเนินกลยุทธ์การขายและกิจกรรมทางการตลาดเพื่อขอข้อมูลตำแหน่งงานจากลูกค้า และดำเนินการแชร์ข้อมูลตำแหน่งงานกับทีมภายในบริษัท
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจ
 • แบ่งปันข้อมูลตำแหน่งงานกับทีมConsultant และให้ความร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อการจัดหา CV ที่เหมาะสมให้ลูกค้า
 • ให้คำแนะนำกับลูกค้าและผู้สมัครในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางาน
 • สามารถทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้

 

 • เพศชาย / หญิงอายุระหว่าง 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ความสนใจในธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
 • หากมีประสบการณ์ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นมืออาชีพ
 • มีความเข้าใจในความต้องการและให้ความสำคัญกับลูกค้า
 • มีความสามารถในการนำเสนอที่ดี,การเจรจาต่อรองและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงานด้วยตัวเองและมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายและให้ความสำคัญกับความสำเร็จ(achieve the target )
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และอินเทอร์เน็ตได้ดี หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตในสายงานนี้
 • บุคลิกภาพ (ปราดเปรียว, มีความคิดริเริ่ม, สนับสนุน, ยืดหยุ่น, ทำงานเป็นทีม, มีทัศนคติที่ดี, มีวุฒิภาวะ, ใส่ใจในทุกรายละเอียด)

 

หากสนใจ, กรุณาส่งประวัติการทำงานของคุณมาที่   vilaiwan@qhr.co.th